...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Rozwiązania cyfrowe oszczędzają koszty i wzmacniają wydajność

Niezależnie od tego, czy chodzi o sery, pieczywo, czy dania gotowe: żadna inna branża nie podlega presji kosztowej tak bardzo jak spożywcza. Efektywność ekonomiczna wymaga wydajności procesów. Pomagają w tym funkcjonujące na rynku rozwiązania cyfrowe, które oferują wiele możliwości zwiększenia przejrzystości i obniżenia kosztów.

Każda branża ma swoje ustawy i wymagania. Branżę spożywczą odróżniają od innych gałęzi przemysłu ekstremalnie wysokie koszty surowca i materiałów. W zależności od produktu stanowią one do 60% przychodu z tytułu sprzedaży. Nie bez znaczenia są wymagania i siła negocjacyjna ze strony handlu. A konsumenci? Ankietowani często podają, że za dobrej jakości produkty są w stanie zapłacić więcej, ale podczas zakupu także cena odgrywa dużą rolę. W tej sytuacji zakłady piekarskie i cukiernicze muszą szukać nowych dróg do tego, by być konkurencyjnymi. Analizy i przykłady branżowe pokazują następującą zależność: kto wdraża cyfryzację, ten jest wydajniejszy i obniża koszty.

Marża pokrycia zawsze pod kontrolą
Dzięki cyfryzacji decydenci mogą lepiej reagować na trendy na rynku surowców, ponieważ mają pod kontrolą marże. Kryzys surowcowy na chińskim rynku kieruje uwagę przedsiębiorców na inne regiony, a popyt winduje ceny. Bez przejrzystości w obszarze marż i kosztów łatwo wpaść w tarapaty. W takich sytuacjach pomocne są rozwiązania cyfrowe, przede wszystkim oczywiście system ERP pozwalający na szybkie reagowanie i sterowanie marżami.

O 30% niższe koszty Magazynowe
Wiele pieniędzy można oszczędzić, zwięk­szając przejrzystość w magazynie i osią­gając balans w gospodarce magazyno­wej. Warto wówczas skorzystać z funkcji planowania materiałowego i zarządzania magazynem oferowanych przez syste­my ERP. Obok inteligentnego monitorin­gu stanów magazynowych nowoczesne systemy informują o optymalnej ilości za­mówieniowej i automatycznie zgłaszają osiągnięte zapotrzebowanie minimalne w magazynie surowca lub wysyłkowym. Wynik: stuprocentowe pokrycie zapo­trzebowania materiałowego przy moż­liwie minimalnym zamrożeniu środków. W ten sposób można obniżyć koszty ma­gazynowe nawet o 30%.

IT jest dzisiaj kluczem do skutecznego sterowania przedsiębiorstwem
Z naszego aktualnego opracowania na temat cyfryzacji wynika, że decydenci widzą w technologii informatycznej ważne narzędzie sterowania przedsiębiorstwem. Przedstawiamy udział IT w skali 1-6 w poszczególnych zakresach.

 


Mniej błędów podczas koMpletacji
Kto konsekwentnie stawia na integrację i nowe technologie, podczas kompleta­cji może oszczędzić i czas, i pieniądze. Elektronicznie realizowane procesy kom­pletacji pomagają zminimalizować liczbę błędów i zredukować koszty reklamacji, dodatkowej kompletacji, dostaw i storno­wania. Dochodzą jeszcze duże oszczęd­ności w zużyciu papieru: zasada mówi, że na 100 mln euro obrotów można za­oszczędzić tonę papieru.

O 15% niższe koszty transportu
Duży potencjał oszczędności kosztów ofe­ruje również logistyka transportowa. Pro­ducenci sektora spożywczego mogą liczyć na aż do 15% niższe koszty w zarządzaniu flotą, zakładając, że planują, sterują i kon­trolują przy wsparciu systemu informatycz­nego. Systemy planowania tras umożliwiają optymalizację dyspozycji, odległości, zała­dunku, masy i objętości oraz zarządzanie pojazdami i obsługą kierowców. W ten spo­sób możliwa jest redukcja nie tylko kosztów transportu, będących największą pozycją kosztową w logistyce, lepiej dysponujemy także zasobami ludzkimi. W zależności od struktury floty i dostaw można oszczędzić na pojedynczych pojazdach.

szybsza kontrola pochodzenia artykułów spożywczych
Na całym świecie urzędy regulacyjne za­ostrzają przepisy w zakresie kontroli żyw­ności, produkcji i jej pochodzenia. Również przedstawiciele handlu i konsumenci chcą widzieć dane – można to osiągnąć tylko za pomocą procesów cyfrowych. Rozwią­zanie IT do śledzenia pochodzenia proce­sów i produktów opiera się na bezbłędnej elektronicznej rejestracji danych wraz z do­kumentowaniem ruchów magazynowych w obrębie zakładowego przepływu towa­rów. Adekwatne jest tutaj zastosowanie kodów kreskowych i skanerów. W przypadku zintegrowania całych li­nii produkcyjnych na końcu otrzymuje­my przejrzysty obraz wszystkich etapów przetwórstwa dla danego produktu. Ak­cje ewentualnego wycofywania wadliwe­go produktu z obrotu rynkowego można zorganizować w ciągu kilku minut.

Inteligentne rozwiązania dla długoterMi­nowych zysków
Perfekcyjne dopięte, cyfrowe proce­sy w produkcji piekarskiej i cukierniczej oszczędzają czas, gwarantują też przejrzy­stość produktów i procesów. Cyfryzacja pomaga w płynnym planowaniu i kontro­li aż do momentu dostawy, pomaga ela­stycznie reagować na zmiany rynku, wah­nięcia cenowe i życzenia konsumentów. Konsekwentne stosowanie inteligentnych technologii IT oraz właściwe kształtowa­nie procesów w produkcji i logistyce zali­czane są do najważniejszych narzędzi po­zwalających na osiągnięcie długofalowych profitów i zachowanie konkurencyjności. Najistotniejsze jest to, że rozwiązania te są dostępne, wypróbowane w praktyce i wy­korzystywane z dobrym skutkiem przez wielu producentów z branży.

Adam Steć

Bieżące wydanie czasopisma

Lekko i kolorowo - jesień z nowym Mistrzem Branży. Niebieski chleb, czarna beza, czekoladowa anatomia i desery ze szczawiem - to tylko niektóre smaczki, które znajdziecie na łamach jesiennego wydania.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF PDF >>

  Pełny numer dostępny tylko w prenumeracie >>
  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji